Spreekbeurten

Ik heb het verlangen om tot het hart van mensen te spreken en ze te inspireren. Ik vind het niet alleen mooi om vanuit Gods woord te onderwijzen en kennis over te brengen, maar juist ook de vertaling naar het dagelijks leven te maken. Hoe kun je bepaalde principes die je leest praktisch invulling geven? Hoe leef je de Bijbelse principes vandaag de dag uit?

Hieronder zijn thema’s te lezen die dicht bij mijn hart liggen en waarin ik jullie graag mee wil nemen:

  • ‘Identiteit’. Ontdekken wie je mag zijn in Gods koninkrijk.
  • ‘Namen van God’. Gods namen leren kennen, wie Hij is. Vanuit Gods namen leer je Zijn karakter ontdekken en wie Jezus is. De vier vragen die hier gesteld worden en zal bespreken zijn: ken God, ken Jezus, ken jezelf en ken je bestemming.
  • ‘Gebed’. Waarom is gebed belangrijk? Welke soorten gebeden bestaan er? Hoe bouw je een persoonlijke, wederkerige relatie op met God? Hoe kun je Gods stem verstaan? Hoe bad Jezus? Welke plek krijgt danken in ons gebed?
  • ‘Geloofsopvoeding’. Hoe ga je kinderen voor in een leven met God? Hoe laat je ze niet alleen kennismaken met de God van het woord, maar laat je ze de levende God ook ervaren? Hoe kun je dit praktisch in je gezin invullen?
  • ‘Vergeving’. Leer ontdekken hoe belangrijk vergeving is. Het is de sleutel tot vrijheid.
  • ‘Leven vanuit de waarheid’. Er kunnen onwaarheden in je denken zijn ontstaan die de verleiding geven om daarvanuit te leven. Terwijl Jezus je geroepen heeft om vanuit de waarheid te denken en te leven.
  • ‘Wandelen in geloof’. Hoe kunnen we leren te vertrouwen op God, ook door de stormen in je leven?
  • ‘Heilige Geest’. Wie is de Heilige Geest? Hoe worden we vervuld met de Heilige Geest? Hoe kunnen we leven vanuit de Heilige Geest?

Wil je ook een spreekbeurt over één van deze thema’s of over een ander thema in jouw omgeving organiseren? Neem gerust contact op.

previous arrow
next arrow
Slider